NIEUWE BEROEPS- EN VAKOPLEIDINGEN

Onze Academie heeft een aantal nieuwe leergangen voor professionals in de sociale zekerheid gelanceerd, één voor klantmanagers, één voor Jobcoaches,  één voor Participatiecoaches in het werkveld Wmo en Zorg en één voor Sociaal Psychiatrisch Coaches.

De sociale zekerheid, zorg en welzijn verandert voortdurend. Nu ingrijpend. Met minder middelen moeten meer mensen actief deelnemen aan werk of participeren in andere activiteiten. Wie aan de slag kan, moet echt aan het werk. Dit vereist vakmanschap.

Vakopleiding  KLANTMANAGER /  REGISSEUR DOELMATIGHEID
Deze nieuwe leergang voor klantmanagers en casemanagers is er helemaal op gericht burgers te stimuleren actief te worden en werk te vinden. Professioneel, klantgericht en doelmatig. De opleiding is geschikt voor iedereen in de sociale zekerheid die professioneel klantmanager wil worden. Niet alleen bij- of omscholing voor werknemers van gemeenten, maar ook voor personeel van het UWV en andere organisaties in de sociale zekerheid.

Vakopleiding JOBCOACH NIEUWE STIJL
Voor mensen met een beperking geldt ook: wie aan de slag kan, moet aan het werk. Dit vereist Jobcoaches met de juiste grondhouding en competenties. De Jobcoach nieuwe stijl ondersteunt en begeleid mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan. In onze nieuwe leergang staat de Supported Employment Methode centraal, aangevuld met professionele, cliëntgerichte methoden en modern instrumentarium.

Vakopleiding PARTICIPATIE COACH in het werkveld Wmo en Zorg
Deze nieuwe leergang voor consulenten en begeleiders binnen de zorg en Wmo is gericht op de kanteling van de zorg. Burgers stimuleren zelf actief te worden voor anderen. Coaching gericht op activering, bevordering van het concept doet het zelf, zelfsturing en maatschappelijke participatie.

Vakopleiding SOCIAAL PSYCHIATRISCH COACH
De nieuwe leergang heeft tot doel op medewerkers en begeleiders in de geestelijke gezondheidszorg te professionaliseren op een drietal taakgebieden. In de eerste plaats betreft dit de grondhouding van volledige presentie voor de bewoners / cliënten. Ten tweede leert de functionaris: het stimuleren en ondersteunen van de betrokken cliënten bij het inrichten van hun leven door het vergroten van de regie en autonomie over het eigen leven. Tenslotte stimuleert en ondersteunt deze coach cliënten bij het vervullen van hun rol als volwaardig burger.

GRONDHOUDING en COMPETENTIES
Rode draad in de opleidingen is de ontwikkeling van eigen grondhouding en competenties die behoren bij het (geijkte) beroepsprofiel. Cursisten werken met een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan. Onze docenten zijn ervaren deskundigen uit de praktijk van de zorg en sociale zekerheid. Zij passen recente ervaring uit hun werk toe in de opleiding. Cursisten leren werken met de meest moderne instrumenten en methoden.

Naast kennis en theorie leren de cursisten via action learning de praktijk en via intervisie zichzelf.

Een belangrijk onderdeel van de Academie zijn ook onze kortdurende workshops. Deze workshops bevatten steevast een interessant onderdeel van onze vakopleidingen. Onze workshops en applicaties zijn een aanrader voor professionals die op een doelgerichte wijze kennis willen maken met onze expertise.

De buttons op de website bieden verdere informatie over ons opleidings- en trainingsaanbod.

Anders neem vrijblijvend contact met ons op, zie hiervoor onze praktische informatie.

cialisonline-buygenericbest.com http://generic-cialisbestnorx.com/ viagra online canadian pharmacy cialis 20 mg how to use genericviagra-bestnorx.com

cialis 5 mg side effectsbest online canadian pharmacyviagraonlinegenericcheapnorxcialis labeltrusted viagra sites

Facebooktwitterlinkedinmail