Action Learning

Nieuwe methodiek

PHH Academie hanteert Action Learning als onderwijsmodel in de nieuwe opleiding Jobcoach Nieuwe Stijl. Het wordt gebruikt om leren vanuit de praktijk vorm te geven. Uitgangspunt hierbij is de praktijkervaring van de student. Complexe vraagstukken vanuit de werksituatie worden in kleine groepen bespreekbaar gemaakt en schijnbaar onoplosbare problemen worden aangepakt.

Action Learning in actie

In de opleiding Jobcoach Nieuwe Stijl stellen de studenten zelf de onderwerpen voor, waarna de docent de groepen samenstelt. Docenten en studenten met diverse kennis en kunde bekijken gezamenlijke leerdoelen vanuit een verschillende optiek. Constante reflectie op het eigen leren en voortdurende terugkoppeling naar de praktijk maken deze manier van leren bijzonder effectief.

Eisen aan de deelnemers

PHH Academie stelt dat iedereen verantwoordelijkheid moet nemen voor het eigen leerproces en gemotiveerd moet zijn tot leren. Elke student heeft praktijkervaring en kan oplossingen gelijk in de praktijk toepassen. De deelnemers zijn bereid om door reflectie tot gedragsveranderingen te komen.

Rol van de docent

PHH Academie levert zeer ervaren docenten die de juiste vragen kunnen stellen en goed kunnen luisteren. Zij zijn meer procesbegeleiders dan de traditionele docent die de leerstof aandraagt voor de groep. Dit leidt tot succes aangezien de docenten bereid zijn om risico’s te nemen en af en toe ook situaties fout kunnen laten gaan. Door met vallen en opstaan samen verder te komen, leert iedereen.

Toekomstverwachtingen

De opleiding Jobcoach Nieuwe Stijl is met name opgezet om klantmanagers de mogelijkheid te bieden zich verder te scholen en voorbereid te zijn op de veranderingen, die zich in hun werk voor gaan doen. PHH Academie verwacht dat de nieuwe jobcoaches door Action Learning besproken oplossingen direct in hun praktijk kunnen toepassen waardoor deze manier van leren als bijzonder positief zal worden ervaren.

buy generic cialis online \\ efectos dl viagra \\ real canadian superstore pharmacy chatham \\ getting viagra online \\ cialis epocrates

Facebooktwitterlinkedinmail