Klantmanager Academie start een nieuwe opleiding voor professionals die bij de gemeente willen werken. Centraal staat het op weg helpen van burgers die aan de slag moeten: professioneel, klantgericht en doelmatig.

Klantmanager nieuwe stijl

Onze nieuwe opleiding voor klant- of casemanagers is bedoeld voor professionals die vanuit de gemeente burgers stimuleren actief te worden en werk te vinden. Deze leergang is geschikt voor iedereen in de sociale zekerheid. Doel is een functie als professioneel klantmanager/regisseur bij de sociale dienst. Dus: bij- of omscholing voor werknemers van gemeenten, maar ook voor personeel van het UWV en andere organisaties in de sociale zekerheid. U leert om in een regierol mensen aan de slag te helpen: professioneel, klantgericht en doelmatig.

Nieuwe taken voor gemeenten

De sociale wetten en regels in Nederland gaan ingrijpend veranderen en gemeenten spelen daarin een centrale rol. Met minder middelen moeten meer mensen actief deelnemen aan werk of andere activiteiten. Wie aan de slag kan, moet ook echt aan het werk. Dit vereist regie.

Opleiding

Rode draad in de nieuwe opleiding is de ontwikkeling van eigen competenties aan de hand van het beroepsprofiel. Cursisten werken met een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan. De nadruk ligt op regievoering. De docenten zijn ervaren deskundigen uit de praktijk van de sociale zekerheid. Zij passen recente ervaring uit hun werk toe in de opleiding. Cursisten leren werken met de meest moderne instrumenten en methoden. De opleiding bestaat uit 6 modulen en een afsluitend werkstuk.

De opleiding is geschikt voor iedereen die voor klanten werkt in de sociale zekerheid: bij gemeenten, UWV of andere organisaties. De opleiding is een erkende minor in het HBO en kan ook afzonderlijk worden gevolgd.

Deze opleiding bieden we in twee vormen aan:

In een groep met geplande (klassikale) bijeenkomsten en of in combinatie met E-learning (coaching en ondersteuning via de elektronische weg).
Via een individuele route met Blended – en E-learning (coaching en ondersteuning via de elektronische weg).

Informatie
Voor nadere informatie kun je altijd even direct contact met ons opnemen.

Inschrijven
Om je aan te melden kun je op onze pagina inschrijven het contactformulier invullen.

Facebooktwitterlinkedinmail