Certificaten en Erkenning

De opleidingen Jobcoach Nieuwe Stijl, Klantmanager, Participatiecoach Wmo en Zorg en Sociaal Psychiatrisch Coach zijn officieel erkende minors. Deze bestaan telkens uit zes modulen van elk 4 ECTS * plus een eindopdracht van 6 ECTS. Alle modulen worden afzonderlijk getoetst. In totaal is een minor 30 ECTS, dit is vergelijkbaar met een half collegejaar. Alle deelnemers ontvangen voor een met succes afgeronde minor een certificaat. Desgewenst kan ook voor iedere afzonderlijke module van 4 of 6 ECTS een (deel)certificaat verkregen worden.

*  ECTS staat voor European Credit Transfer and Accumulation System. Dit is een Europese standaard die studieresultaten in het hoger onderwijs vergelijkbaar maakt binnen een grote groep Europese landen.

Erkenning

De opleidingen ‘Jobcoach Nieuwe Stijl’ en ‘Klantmanager’ van PHH Academie zijn door de Commissie Toetsing Opleidingen Jobcoaches en het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Support (NVS) erkend en geregistreerd in het Beroepenregister Jobcoach NVS/EUSE. Bekijk hier de erkenning.

Facebooktwitterlinkedinmail