Waarom deze vakopleiding?

De Participatiewet, Jeugdwet en de WMO wet, WLZ is in werking getreden. Ook voor mensen met een beperking geldt: wie aan de slag kàn, moet ook echt aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt.

De Jobcoach nieuwe stijl ondersteunt en begeleidt mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan. De cliënten zouden zonder deze vorm van ondersteuning en begeleiding geen mogelijkheden hebben een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt te krijgen.

Kansen
Op diverse plaatsen in onze sociale sector en zorg zal in toenemende mate behoefte ontstaan aan Jobcoaches die op een moderne wijze in deze materie zijn geschoold en die in staat zijn op niveau een centrale rol te vervullen. Voor de betrokken deskundigen, het netwerk en het traject van de cliënt. Jobcoaches die weten wat er nodig is om clienten werkelijk naar en in hun werk te begeleiden.

De opleiding sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in het werkveld. De docenten zijn ervaren deskundigen uit de praktijk van de sociale zekerheid. Zij passen hun ervaring toe in de opleiding. Je leert werken met de meest moderne instrumenten en methoden. In de modulen wordt ook gebruik gemaakt van de reguliere vakken uit de HBO-studies.

De opleiding is een HBO-minor en wordt in samenwerking met een HBO-instituut verzorgd.

Deze opleiding bieden we in twee vormen aan.
In een groep met geplande (klassikale) bijeenkomsten en of in combinatie met E-learning (coaching en ondersteuning via de elektronische weg).
Via een individuele route met Blended – en E-learning (coaching en ondersteuning via de elektronische weg).

Inhoud
Module 1: Profiel Jobcoach Nieuwe Stijl: Competentie-ontwikkeling, grondhouding, coaching, POP/PAP
Module 2: Beroepskennis: Historie beleid en beroep, wetten en regels
Module 3: Beroepsvaardigheden: arbeidsmarkt, instrumenten, eigen organisatie, netwerk, keten
Module 4: Beroepspraktijk: Werkproces deel 1: Betrokkenheid bij cliënt, beroepsprofilering, jobfinding
Module 5: Beroepspraktijk: Werkproces deel 2: Jobfinding, werkgeversbenadering, jobmatching, ongoing support
Module 6: Eigen werkmethode Jobcoach: Zelfbeoordeling, zelfreflectie, eigen beroepspraktijk
Module 7: Beroepspraktijk: eindopdracht verslag en presentatie POP/PAP

Wat leer je?
Je leert het vak van Jobcoach in de praktijk via action learning. Je werkt met concrete casussen en voorbeelden. Intussen ontwikkel je jouw eigen competenties met behulp van een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan. Met voldoende kennis en ervaring uit de praktijk is het mogelijk vrijstellingen te krijgen voor de bachelor bedrijfskunde die veelal met ongeveer een of twee jaar studie extra kan worden afgerond.

  • Je leert jouw professionele ontwikkeling zelf te sturen door jouw eigen competenties te vergelijken met het beroepsprofiel van de Jobcoach.
  • Je werkt aan jouw eigen grondhouding, waarin support en presentie centraal staan.
  • Je leert de methode Supported Employment planmatig toe te passen.
  •  Je leert de zelfredzaamheid en zelfsturing van de cliënt zoveel mogelijk te bevorderen op een positieve resultaatgerichte wijze.
  • Je leert het proces van de cliënt ondersteunen, te begeleiden en effectief te communiceren met de hierbij betrokken partijen.
  • Je krijgt praktische en actuele kennis om wetten, regels en instrumenten toe te passen.
  • Je leert werken met moderne technieken zoals assessments, webbased cliëntvolgsystemen, loonwaardemeting, studie- en beroepskeuzetests, loopbaanmogelijkheden, participatieladder, EVC, e-portfolio’s.

Opzet en duur

De opleiding duurt 9 tot 12 maanden en telt in totaal 19 lesdagen. Een blok van twee modulen duurt 6 weken, die bestaan uit 5 weken onderwijs en 1 afsluitende toetsweek. Daarnaast is er een eindopdracht.
Op lesdagen (woensdag, donderdag of vrijdag) zijn er een middag- en een avondsessie.

Studiebelasting
Naast twee sessies van 3 uur dienen studenten rekening te houden met in totaal zes tot tien uur studie per week. De opleiding kost je dus ongeveer een dag of twee per week. Afhankelijk van de onderwerpen in een bepaalde week en de capaciteit zal dit uiteraard kunnen variëren.

Waar en wanneer?
De opleiding start op verschillende tijdstippen op woensdag, donderdag, vrijdag en mogelijk ook op zaterdag. Wij werken op diverse locaties zoals Rotterdam, Ede, Breda, Utrecht.

Kosten
Over de kosten kun je nadere informatie aanvragen.

Informatie
info@jobcoachopleidingen.nl
www.jobcoachopleidingen.nl
Voor nadere informatie kun je altijd even direct contact met ons opnemen.

Inschrijven
Om je aan te melden kun je op onze pagina inschrijven het contactformulier invullen.

Facebooktwitterlinkedinmail