In de zorg zijn grote hervormingen ingezet. Zo wordt -kort geformuleerd- alle zorg die niet onder de noemer 24-uurs zorg valt, overgeheveld richting de gemeenten die deze zorg in het kader van de Wmo zal gaan uitvoeren en de WLZ. Dit betekent nieuwe taakstellingen voor de gemeenten en dienstverlening richting de burger. Er is behoefte aan een allround zorgconsulent die in staat is deze ontwikkelingen te vertalen naar dienstverlening voor mensen die aangewezen zijn op zorgondersteuning.

Opleiding
De PHH Academie heeft twee leergangen voor het werkveld Wmo en Zorg ontwikkeld, nl voor een begeleider en voor een coördinator. Deze leergang leidt professionals op in dienstverlening op het snijvlak van zorgondersteuning en activering richting (economische) zelfredzaamheid. Vakinhoudelijk is de opleiding gericht op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in het coaching vak. Docenten uit de praktijk besteden ruim aandacht aan de begeleidingsmethodieken die erop gericht zijn om burgers te stimuleren zelf actief te worden richting zelfredzaamheid en bevordering van maatschappelijke participatie.

De opleiding is een HBO-minor en wordt in samenwerking met een HBO-instituut verzorgd.

Deze opleiding bieden we in twee vormen aan.
In een groep met geplande (klassikale) bijeenkomsten en of in combinatie met E-learning (coaching en ondersteuning via de elektronische weg).
Via een individuele route met Blended – en E-learning (coaching en ondersteuning via de elektronische weg).

Tijdsinvestering
De opleiding duurt 7 tot 9 maanden en telt in totaal 19 lesdagen. De lesdag is op donderdagmiddag en avond. Gedurende het hele traject werken de deelnemers aan de eindopdracht. De zelfstudie zal 6 tot 10 uur per week in beslag nemen. Er zijn jaarlijks diverse startmomenten.

Meer weten?
Voor meer informatie over de opleiding kun je mailen naar info@phh-academie.nl

Inschrijven
Om je aan te melden kun je op onze pagina inschrijven het contactformulier invullen.

Facebooktwitterlinkedinmail