De PHH Academie start met de Hogeschool NOVI een nieuwe opleiding voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie. Centraal staat het bieden van herstelgerichte en herstelondersteunende begeleidng van mensen met psychiatrische kwetsbaarheid.

Sociaal-psychiatrisch Coach

Onze nieuwe opleiding voor werkers in de geestelijke gezondheids zorg is bedoeld om medewerkers en begeleiders te professionaliseren op een drietal taakgebieden.
De Sociaal Psychiatrisch Coach leert zijn taken uitvoeren met als grondhouding volledige presentie voor de bewoners / cliënten met wie hij werkt.
Daarnaast is een belangrijke taak het stimuleren en ondersteunen van de betrokken cliënten bij het inrichten van hun leven door het vergroten van de regie en autonomie over het eigen leven.
Een derde belangrijke peiler is dat de Sociaal Psychiatrisch Coach bewoners/cliënten stimuleert en ondersteunt bij het vervullen van hun rol als volwaardig burger.

Voor wie

Deze minor is geschikt voor begeleiders in de geestelijke gezondheidszorg die werken op het MBO/Havo4-niveeau. Doel is een functie als professioneel Sociaal-psychiatrisch coach in de geestelijke gezondheidszorg. U leert om professioneel, cliëntgericht de herstelprocessen bij bewoners /cliënten te ondersteunen, welke laatste ruimte dienen te krijgen voor hun eigen en unieke proces

Opleiding

Rode draad in de nieuwe opleiding is de ontwikkeling van eigen competenties aan de hand van het beroepsprofiel. Cursisten werken met een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan. De docenten zijn ervaren deskundigen uit de praktijk. Zij passen recente ervaring uit hun werk toe in de opleiding. Cursisten leren werken met de meest moderne instrumenten en methoden. De opleiding bestaat uit 6 modulen en een afsluitend werkstuk.

Deze opleiding bieden we in twee vormen aan:

In een groep met geplande (klassikale) bijeenkomsten en of in combinatie met E-learning (coaching en ondersteuning via de elektronische weg).
Via een individuele route met Blended – en E-learning (coaching en ondersteuning via de elektronische weg).

Informatie
Voor nadere informatie kun je altijd even direct contact met ons opnemen.

Inschrijven
Om je aan te melden kun je op onze pagina inschrijven het contactformulier invullen.

Facebooktwitterlinkedinmail